Header Region

Regionsinfo 07.02.2019

Dansk selvangivelse 2018 for grænsependlere med bopæl i Tyskland 

Sæt kryds i kalenderen: KursKultur slutkonference

Kalender
Dänische Steuererklärung 2018 für Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland

Termin vormerken: KursKultur Abschlussveranstaltung

Kalender

Dansk selvangivelse 2018 for grænsependlere med bopæl i Tyskland 
Torsdag den 21. marts 2019 arrangerer Regionskontor & Infocenter fra Region Sønderjylland-Schleswig i samarbejde med Skattestyrelsen et informationsmøde omkring „selvangivelse 2018“. 
Arrangementet finder sted på Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg.  Oplægget starter kl. 16.30. Efter foredraget er der mulighed for individuelle spørgsmål. Arrangementet slutter ca. kl. 18.30. 

Skattestyrelsen og Infocenter vil denne eftermiddag informere om fremgangsmåden for selvangivelsen 2018. Derudover kan man spørge vejlederne om alle relevante emner for grænsependlere. 

Deltagelse er gratis. Tilmelding er påkrævet. Regionskontor & Infocenter kan kontaktes på telefonnummer 0045 74 67 05 01, per mail infocenter@region.dk eller via WhatsApp på 0049 (0) 174 52 26 03 0.
Dänische Steuererklärung 2018 für Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland
Am Donnerstag, den 21. März 2019 veranstaltet das Regionskontor & Infocenter der Region Sønderjylland-Schleswig und die dänische Steuerbehörde Skattestyrelsen einen Informationsnachmittag zum Thema „selvangivelse 2018“. 
Die Veranstaltung findet statt im Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg. Der Vortrag beginnt um 16.30 Uhr. Im Anschluss daran ist Zeit für individuelle Fragen. Die Veranstaltung ist um ca. 18.30 Uhr zu Ende.   

Skattestyrelsen sowie das Infocenter werden erklären, wie Sie die Steuererklärung 2018 ausfüllen. Zusätzlich beantworten die Berater Fragen zu allen weiteren Grenzpendlerthemen.  

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Das Regionskontor & Infocenter erreicht man unter der Telefonnummer 0045 74 67 05 01, per Mail unter infocenter@region.dk oder über WhatsApp unter 0049 (0) 174 52 26 03 0.

Sæt kryds i kalenderen: KursKultur slutkonference
Den 9. maj fra kl.16-20 finder der et kultur- og netværksmøde sted på Lyren, DK-6330 Padborg. Mødet vil samtidigt være slutkonference for Interregprojektet KursKultur. 64 kultur- og sportsprojekter blev støttet mellem 2015 og 2019. På kultur- og netværksmødet bliver nogle præsenteret og der vil være mulighed for at netværke. De dansk-tyske kultur- og netværksmøder er åben for alle og finder sted to gange om året med forskellige emner.
Yderligere information på www.kulturfokus.dk og facebook.com/kulturfokus.
Termin vormerken: KursKultur Abschlussveranstaltung
Am 09.Mai von 16-20 Uhr findet in Lyren, DK-6330 Padborg ein weiteres Kultur- und Netzwerktreffen statt. Das Treffen wird zugleich Abschlussveranstaltung des Interreg-Projekts KursKultur sein. In den Jahren 2015-2019 wurden 64 Kultur- und Sportprojekte gefördert. Am Kultur- und Netzwerktreffen werden einige davon vorgestellt und es wird Gelegenheit geben, sich mit anderen Kulturakteuren zu vernetzen.Die deutsch-dänischen Kultur- und Netzwerktreffen sind offen für alle Interessierte und finden zweimal jährlich mit wechselnden Themenschwerpunkten statt.
Weitere Informationen auf www.kulturfokus.de und facebook.com/kulturfokus.

Kalender
11.2.-15.2.2019 Vinterferie Aabenraa Kommune
21.2.2019 Biikebål /Pers Awten
Traditionen med biikebål den 21. februar går tilbage på vikingetiden, hvor friserne ved vestkysten tændte bål ved stranden til ære for de nordiske guder og for lysets komme. Senere blev bålet brugt til at sige farvel til hvalfangerne. Mens skikken længe har været en turistattraktion på de nordfrisiske øer og ved kysten, gik den i glemmebogen på den danske side. Omkring 2004 er skikken blevet genoptaget, så man om aftenen, der også kendes som Pers Awten, tænder bål ved Emmerlev.
Kalender
11.02.-15.02.2019 Winterferien Aabenraa Kommune
21.02.2019 Biikebrennen
Die Tradition des Biikebrennens am 21. Februar geht zurück auf die Wikingerzeit. Die Friesen an der Nordseeküste haben Feuer entzündet zu Ehren der nordischen Götter und zur Begrüßung des Lichtes. Später wurden die Feuer entzündet, um die Walfänger zu verabschieden. An der Nordseeküste und auf den nordfriesischen Inseln in Deutschland ist das Biikebrennen eine Touristenattraktion. Auf dänischer Seite ist die Tradition in Vergessenheit geraten, aber seit 2004 wurde dieser Brauch in Emmerlev wiederbelebt, wo ein Feuer am Abend, der auch Pers Awten genannt wird, entzündet wird.


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden