Regionsinfo 28.04.2020

Opdatering indrejserestriktioner og karantæne

Mundbinds-/maskepligt i Slesvig-Holsten fra den 29.04.2020

Skoleidrætsdag aflyst

Regionskontor lukket – men kan kontaktes 

1.maj – Arbejdernes international kampdag
Aktualisierung Einreisebeschränkungen und Quarantäne

Maskenpflicht in Schleswig-Holstein ab dem 29.04.2020

Schulsporttag abgesagt

Regionskontor geschlossen – aber erreichbar

1. Mai – Internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung

Opdatering indrejserestriktioner og karantæne
Indrejserestriktioner for Danmark Grænsekontrollen ved Danmarks grænser fortsætter til den 10. maj. Indrejserestriktionerne for ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn blev ændret. Dette betyder at ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker eller en i Danmark boende udlænding nu igen kan indrejse, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark. En indrejse af et udenlandske familiemedlem pga. turisme eller alene for at afholde ferie i Danmark, kan ikke anses som anerkendelsesværdigt formål for indrejse.
Yderligere information finder du her

Indrejserestriktioner for Tyskland
Som meddelt af det tyske indenrigsministerie er indrejserestriktionerne til Tyskland forlænget til den 4. maj.
Se mere her

Karantæneforanstaltninger i Tyskland og Grænsependling
Karantæneforanstaltningerne for personer der vender tilbage til Tyskland efter et længere udlandsophold, som blev indført den 11. april, gælder ikke for grænsependlere der pendler til og fra arbejde over den dansk-tyske grænse hver dag. Pendlere, der opholder sig på den anden side af grænsen op til 5 dage i træk for at udføre deres arbejde, er ligeledes undtaget fra karantæneforpligtelsen. Dette er nu også offentliggjort på hjemmesiden af Land Schleswig-Holstein.
Nærmer info her og her på tysk og informationer om karantæneforanstaltningerne på engelsk her.  
Aktualisierung Einreisebeschränkungen und Quarantäne
Einreisebeschränkungen nach Dänemark
Die Grenzkontrollen an Dänemarks Grenzen, werden bis zum 10. Mai fortgeführt.Die Einreisebeschränkungen Ehepartner, feste Lebenspartner, Eltern und Kinder wurden geändert. Dies bedeutet das Ehepartner, feste Lebenspartner, Eltern und Kinder eines dänischen Staatsbürgers oder eines in Dänemark lebenden Ausländers nun wieder nach Dänemark einreisen können, sofern das einreisende ausländische Familienmitglied die Bedingungen für eine legale Einreise erfüllt. Eine Einreise des ausländischen Familienmitglieds aus rein touristischen Gründen oder allein für einen Ferienaufenthalt in Dänemark, stellt keinen anerkennungswürdigen Grund für die Einreise dar.
Weitere Infos finden Sie hier.

Einreisebeschränkungen nach Deutschland
Wie durch das Bundesinnenministerium mitgeteilt, wurden die Einreisebeschränkungen nach Deutschland bis zum 4. Mai verlängert.
Weitere Infos finden Sie hier.

Quarantänemaßnahmen in Deutschland und Grenzpendeln
Die am 11.4. in Deutschland eingeführten Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende aus dem Ausland, gelten nicht für Grenzpendler die täglich zur Arbeit und zurück an den Wohnort über die deutsch-dänische Grenze pendeln. Pendler, die sich zur Ausführung Ihrer Arbeit bis zu 5 Tage am Stück auf der anderen Seite der Grenze aufhalten, sind ebenfalls von der Quarantäneverpflichtung ausgenommen. Dies wurde nun auch auf der Homepage des Landes Schleswig – Holstein veröffentlicht. 
Näheres finden Sie hier und hier
Informationen zu den Quarantänemaßnahmen auf Englisch finden Sie hier


Mundbinds-/maskepligt i Slesvig-Holsten fra den 29.04.2020
Land Schleswig-Holstein har den 24.04.2020 offentliggjort en forordning om at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden. Fra den 29.04.2020 er det nu pligt at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden. Dette gælder f.eks. hvis man er ude for at handle, ved brug af offentlig transport, ved taxakørsel og i andre offentlige områder.Nogle persongrupper er undtaget af pligten at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden. Dette gælder blandt andet for børn under 6 år og personer, der på grund af en medicinsk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et handicap ikke er i stand til at bære mundbind/maske, hvis dette kan gøres troværdig ved hjælp af dokumentation.Yderligere informationer om pligten til at bære mundbild/maske i bestemte områder af offentligheden kan du finde her og her.
Maskenpflicht in Schleswig-Holstein ab dem 29.04.2020
Das Land Schleswig-Holstein hat am 24.04.2020 die Landesverordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit veröffentlicht. Ab dem 29.04.2020 ist es nun Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen. Dies gilt z.B. beim Einkaufen, bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, bei Taxifahrten und in anderen öffentlichen Bereichen.Einige Personengruppen sind von der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu tragen ausgenommen. Dies gilt u.a. für Kinder unter 6 Jahren und Personen die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn dies durch einen Nachweis glaubhaft gemacht werden kann. Weitere Informationen zur der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu tragen, finden Sie hier und hier.
_____________________________________________________________________________________
Skoleidrætsdag aflyst
Skoleidrætsdagen som skulle finde sted den 10. september 2020 i Aabenraa blev allerede nu aflyst på grund af smittefaren i sammenhæng med Covid-19. De ansvarlige er meget kede af beslutningen, fordi den sidste skoleidrætsdag i 2019 blev aflyst på grund af voldsom regnvejr.

Omkring 900 elever og 150 hjælpere deltager i skoleidrætsdagen og oplever leg og idræt på dansk-tyske hold. Faggruppen SpoReg under Region Sønderjylland-Schleswig står for organisering af dagen. I faggruppen arbejder repræsentanter fra idrætsorganisationerne fra begge lande tæt sammen.

”Vi er meget kede af, at skoleidrætsdagen heller ikke kan finde sted i år, men vi er nød til at reagere nu, for at skoler og organisatorer bliver informeret rettidigt” siger Peter Hansen, leder af Regionskontor & Infocenter.
Schulsporttag abgesagt
Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde bereits jetzt der für den 10. September 2020 geplante Schulsporttag abgesagt. Die Organisatoren bedauern dies sehr, da schon der Schulsporttag 2019 wegen anhaltender Regenfälle kurzfristig abgesagt werden musste.

Am Schulsporttag nehmen bis zu 900 Schüler und 150 Helfer teil, um in gemischten deutsch-dänischen Teams Sport und Spiel zu erleben. Organisiert wird der Tag von der Fachgruppe SpoReg der Region Sønderjylland-Schleswig. In der Fachgruppe arbeiten Vertreter der regionalen Sportverbände zusammen.

„Wir sind sehr traurig, dass der Schulsporttag auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, aber wir mussten bereits in einem frühen Stadium reagieren, damit Schulen und Organisatoren rechtzeitig Bescheid bekommen“ sagt Peter Hansen, Leiter des Regionskontor & Infocenters.

Regionskontor & Infocenter lukket – men kan kontaktes
Regionskontor & Infocenter har lukket siden den 11.03.20 mindst til den 10.05.20 på grund af infektionsbeskyttelsestiltagene. Vi kan ikke ringes op. Hastende spørgsmål og henvendelser venligst per e-mail til region@region.dk (helst med telefonnummer). Vi prøver at svare på alle henvendelser.
Regionskontor & Infocenter geschlossen – aber erreichbar
Das Regionskontor & Infocenter hat seit dem 11.03.20 und mindestens bis zum 10.05.20 geschlossen. Wir sind telefonisch nicht erreichbar. Eilige Anfragen und Anliegen bitte wir per E-Mail an region@region.dk(gerne unter Nennung der Telefonnummer). Wir versuchen alle Anfragen zu bearbeiten.

1.maj – Arbejdernes international kampdag
Den 1.maj kaldes også Arbejdernes Dag eller Majdag. Det er en national helligdag i Tyskland og i mange andre lande. I Danmark er dagen til gengæld ingen helligdag, men mange holder fri hele dagen eller arbejder kun til middag alt efter deres overenskomst.
1. Mai – Internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung
Der 1. Mai wird auch als Tag der Arbeit oder Maifeiertag bezeichnet. Es ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland und vielen anderen Ländern. In Dänemark ist der 1. Mai dagegen kein Feiertag, viele haben aber, je nach Tarifvertrag, den ganzen Tag oder ab mittags frei.Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden