Header Region

Pendlerinfo 14.03.2022

Videoer til årsopgørelsen for 2021

Nye indrejseregler i Danmark og Tyskland

MitID afløser NemID

TV ’Grænzenlos’

Videos zur dänischen Steuererklärung für 2021

Neue Einreisebestimmungen in Dänemark und Deutschland

MitID löst NemID ab

„Grænzenlos“ – das deutsch-dänische TV-Programm

Videoer til årsopgørelsen for 2021
Den 14. marts bliver de digitale skatteoplysninger fra den danske skattemyndighed Skattestyrelsen tilgængelige.
Fra den dag kan man angive sine skatteoplysninger online. Idet der pandemibetinget ikke kan afholdes et informationsarrangement, udarbejder Regionskontoret & Infocenteret videoer med forklaringer til årsopgørelsen på tysk. Den første del ”Generelt om skat og årsopgørelsen i Danmark” er nu færdig og kan ses på www.pendlerinfo.org under videoer.
Samtidig tilbydes grænsependlere fra Tyskland, at få formidlet en direkte telefonisk kontakt til skattemyndigheden.
Regionskontoret & Infocenteret modtager kontaktønsker på telefon 0045 74670501, dog først fra den 14. marts.
Vi håber på jeres forståelse.
Videos zur dänischen Steuererklärung für 2021
Ab dem 14. März werden die digitalen Steuerakten der dänischen Steuerbehörde Skattestyrelsen zugänglich.
Ab diesem Tag kann man seine Angaben zur Steuererklärung 2021 online abgeben. Da pandemiebedingt keine Informationsveranstaltung möglich ist, erstellt das Regionskontor & Infocenter hierzu Videos mit Erklärungen. Der erste Teil zum Thema „Allgemeines zu Steuern und zur Steuererklärung in Dänemark“ ist nun fertig und auf www.pendlerinfo.org unter Videos abrufbar.
Gleichzeitig besteht das Angebot für Grenzpendler aus Deutschland, einen direkten Telefontermin mit der Behörde zu vereinbaren.
Das Regionskontor & Infocenter nimmt ab dem 14. März Kontaktwünsche unter der Telefonnummer 0045 74670501 entgegen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Nye indrejseregler i Danmark og Tyskland 

Danmark
Fra den 01. marts 2022 er der ikke længere restriktioner ved indrejse i Danmark, når man indrejser fra et EU- eller Schengenland, dvs. testforpligtelsen og isolationskrav er ophævet, såfremt man inden for de sidste 10 dage før indrejse ikke har opholdt sig i områder med bekymrende virusvarianter. Hvis man indrejser fra et land uden for EU- eller Schengen, er der fortsat krav om at få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse. Personer, som er vaccineret med en anerkendt vaccine eller som kan dokumentere tidligere smitte med COVID-19, er undtaget fra dette krav og kan indrejse uden restriktioner. Nærmere informationer finder du i ”bekendtgørelsen om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19” ved at klikke på følgende link:

Link bekendtgørelse

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af covid-19 på vores hjemmeside:

Link pendlerinfo.org

Tyskland
Den 03. marts 2022 er den nye ”Coronavirus-Einreiseverordnung”(indrejseforordningen) trådt i kraft og Danmark kategoriseres ikke som højrisikoland længere. Dermed bliver isolationskravet og forpligtelsen til at foretage en indrejseregistrering ved indrejse i Tyskland ophævet for rejsende fra Danmark, som ikke har opholdt sig i et højrisiko- eller virusvariantområde inden for de sidste 10 dage før indrejse. Den generelle dokumentationspligt ved indrejsen i Tyskland gælder fortsat for alle rejsende. Du kan finde nærmere informationer i Coronavirus-Einreiseverordnung og det tyske sundhedsministeriets hjemmeside ved at klikke på følgende links:

Link Coronavirus-Einreiseverordnung

Link til Bundesgesundheitsministerium

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af covid-19 på vores hjemmeside:

Link til penderlinfo.org
Neue Einreisebestimmungen in Dänemark und Deutschland

Dänemark
Ab dem 01. März 2022 gibt es bei Einreise nach Dänemark keine Restriktionen mehr für Personen, die aus einem EU- oder Schengenland einreisen, d.h. die Test- und Quarantäneverpflichtungen sind für diese Personen aufgehoben. Dies gilt jedoch nicht für Personen, die sich innerhalb der letzten 10 Tage vor Einreise nach Dänemark in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben. Bei Einreise aus einem Land außerhalb des EU- oder Schengenraums, gilt weiterhin die Testverpflichtung binnen 24 Std. nach Einreise. Personen, die mit einem anerkannten Impfstoff geimpft wurden oder eine überstandene Infektion mit COVID-19 nachweisen können, sind von dieser Pflicht ausgenommen und können uneingeschränkt einreisen. Weitere Informationen finden Sie im Erlass zur Test- und Isolationspflicht bei der Einreise nach Dänemark (”bekendtgørelsen om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19”) unter folgendem Link:

Link zum Erlass zur Test- und Isolationspflicht

Für weitere Informationen zu Test- und Dokumentationspflichten, klicken Sie auf den Link unter diesem Text. Sie gelangen direkt zu unserem Artikel zu den Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19, auf unserer Homepage:

Link zu pendlerinfo.org 

Deutschland
Am 3. März 2022 trat die neue Coronavirus-Einreiseverordnung in Kraft. Dänemark wird nun nicht mehr als Hochrisikoland eingestuft. Damit entfällt für Reisende aus Dänemark, die sich in den letzten 10 Tagen vor der Einreise nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, die Quarantänepflicht und die Pflicht zur Einreiseanmeldung bei der Einreise nach Deutschland. Die generelle Nachweispflicht bei Einreise nach Deutschland gilt weiterhin für alle Reisenden. Weitere Informationen finden Sie in der Coronavirus-Einreiseverordnung und auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums unter folgenden Links:

Link zur Coronavirus-Einreiseverordnung 

Link zum Bundesgesundheitsministerium

Für weitere Informationen zu Test- und Dokumentationspflichten, klicken Sie auf den Link unter diesem Text. Sie gelangen direkt zu unserem Artikel zu den Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19, auf unserer Homepage:

Link zu pendlerinfo.org


MitID afløser NemID
Omstillingen fra NemID til den nye digitale signatur MitID er i fuld gang og forventes afsluttet til sommer 2022. Alle borgere, der i dag bruger NemID bliver omstillet til MitID inden for dette tidsrum. MitID skal også i fremtiden sikre en sikker brug af den digitale signatur.Nøglekortet i papirform som kendes fra NemID, afskaffes i forbindelse med omstillingen. MitID kan bruges med den tilsvarende app for mobile enheder eller ved brugen af en kodeviser eller en kodeoplæser (for personer med synshandicap). Personer der ikke ønsker at bruge MitID-appen, kan bestille en kodeviser eller en kodeoplæser via MitID´s hjemmeside.Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på MitID´s hjemmeside med informationer om appen hhv. kodeviseren o. lign. Her kan du også bestille de pågældende enheder.

Link MitID

Funktionen af MitID er ellers sammenlignelig med NemIDs og alle funktioner som brugere af NemID er vant til i dag, vil også kunne bruges med det nye MitID. Bag omstruktureringen står Digitaliseringsstyrelsen og bankernes brancheorganisation Finans Danmark.
I 2022 er det også planlagt at lancere MitID Erhverv, som er den nye digitale løsning for virksomheder. Borgere der i dag bruger NemID, informeres i løbet af overgangsfasen skriftlig via deres danske netbank eller per skrivelse, når det er deres tur til at skifte til MitID. Her er der angivet en frist til hvornår man skal være overgået til MitID.
Nogle borgere skal opdatere deres NemID-ID oplysninger inden overgangen til MitID. Opdateringen af NemID-ID-oplysningerne er først mulig, når man har modtaget opfordringen til at skifte til MitID inden for en bestemt frist. Om man skal opdatere sine NemID-ID-oplysninger eller ej, kan man ikke se som bruger. Er man berørt af dette, burde man være blevet informeret herom ved udgangen af 2021 eller ved en ny opfordring i begyndelsen af 2022, i form af et brev fra Digitaliseringsstyrelsen. Også ved brugen af NemID appen vises denne opfordring muligvis. Opdateringen af NemID-ID-oplysningerne i appen er dog kun muligt, hvis man er i besiddelse af dansk pas og bruger en smartphone, der kan scanne passets chip. 
Personer der ikke har dansk pas og som opfordres af Digitaliseringsstyrelsen til at opdatere NemID-ID-oplysningerne, kan kun gøre dette ved personlig fremmøde på en borgerservice i en kommune i Danmark. Til dette formål skal der som regel bestilles en tid hos kommunens borgerservice. Informationer herom kan findes på den respektive kommunes hjemmeside. Man skal medbringe gyldig legitimation (f.eks. pas, Personalausweis o. lign) samt dokumentation for CPR-nummer (f.eks. særligt sundhedskort). Personer uden dansk pas skal derudover medbringe et vidne, som bekræfter ens identitet. Vidnet skal være fyldt 18 år og skal medbringe sit MitID samt gyldig legitimation (f.eks. pas eller lignende). Vidnet skal have sit MitID i mindst 10 dage. En person kan maks. fungere som vidne 3 gange inden for 120 dage. 
Efter opdateringen af NemID-ID-oplysningerne kan omstillingen til MitID foretages. Personer der ikke er berørt af opdateringen af NemID-ID-oplysningerne, kan direkte efter modtagelse af opfordringen til at skifte til MitID via dansk netbank eller per skrivelse, skifte til MitID. Dette kan enten gøres direkte i netbanken eller via hjemmesiden af MitID. Den digitale løsning for overgangen til MitID, som er koblet til netbank, kan dog ikke hos alle danske banker bruges af personer med bopæl i udlandet, da det delvis ikke er muligt at angive udenlandske oplysninger som telefonnumre o. lign. I dette tilfælde kan overgangen til MitID foretages via MitID’s hjemmeside. Her er det også muligt at angive udenlandske oplysninger.
Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på MitID’s hjemmeside. Her kan du skifte til MitID digital.

Link MitID

I overgangsfasen vil NemID fortsat kunne bruges indtil alle brugere, offentlige myndigheder, organisationer, banker mv. er overgået til MitID.Desværre har svindlere også opdaget deres chance her og sender sms’er og mails ud med links, for at franarre borgere deres adgangsdata. Disse beskeder ser dels meget ægte ud. Digitaliseringsstyrelsen advarer mod, at angive adgangsdata via disse links og henviser til, at overgangen fra NemID til MitID og den tilhørende kommunikation kun foregår via digital post og netbank.Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside med informationer om MitID.

Link Digitaliseringsstyrelse

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på hjemmesiden af MitID med yderligere oplysninger.

Link MitID 

MitID löst NemID ab
Die Umstellung von NemID auf die neue digitale Signatur MitID ist aktuell in vollem Gange und soll laut Plan bis Sommer 2022 abgeschlossen sein. Alle Bürger*innen, die heute NemID nutzen, werden in diesem Zeitraum auf MitID umgestellt. MitID soll auch in Zukunft eine sichere Nutzung der digitalen Signatur gewährleisten.Die Schlüsselkarte in Papierform (Nøglekort) die man von NemID kennt, wird im Zuge der Umstellung abgeschafft. MitID kann mit der entsprechenden MitID-App für mobile Endgeräte oder einem Codegenerator oder Codevorleser (für Personen mit einer Sehbehinderung), genutzt werden. Wer nicht die MitID-App nutzen möchte, kann einen Codegenerator bzw. Codevorleser über die Homepage von MitID bestellen.Beim Anklicken des Links unter diesem Text gelangen Sie auf die Homepage von MitID mit Informationen zur App bzw. dem Codegenerator u.ä. Hier können Sie die entsprechenden Geräte auch direkt bestellen.

Link zu MitID

Die Funktionsweise von MitID ist ansonsten ähnlich wie die von NemID und alle Funktionen die Nutzer*innen von NemID heute gewohnt sind, werden auch mit der neuen MitID nutzbar sein. Für die Umstrukturierung stehen Digitaliseringsstyrelsen und der Dachverband der Banken Finans Danmark. In 2022 ist zusätzlich die Einführung der MitID Erhverv geplant, welches die digitale Lösung für Firmen sein wird. Bürger*innen die heute NemID nutzen, werden im Laufe der Übergangsphase schriftlich über ihr Onlinebanking der dänischen Bank oder per Schreiben informiert, wenn der Wechsel zu MitID vorgenommen werden muss. Hier ist eine Frist angegeben, bis wann man den Übergang vollzogen haben muss.
Einige Bürger müssen vor dem Übergang zu MitID Ihre NemID-ID-Informationen aktualisieren. Die Aktualisierung der NemID-ID-Informationen ist erst dann möglich, wenn man auch die Aufforderung erhalten hat, innerhalb einer bestimmten Frist zu MitID wechseln.
Ob man seine NemID-ID-Informationen aktualisieren muss oder nicht, kann man als Nutzer*in nicht sehen. Ist man hiervon betroffen, sollte man Ende 2021 bzw. mit erneuter Aufforderung Anfang 2022, in Form eines Schreibens von Digitaliseringsstyrelsen, hierüber informiert worden sein. Auch bei Nutzung der NemID-App kann diese Aufforderung u.U. angezeigt werden.
Die Aktualisierung der NemID-ID-Informationen ist in der NemID-App jedoch nur möglich, wenn man in Besitz eines dänischen Passes ist und ein Smartphone nutzt mit dem der Chip des Passes gescannt werden kann. 
Personen die keinen dänischen Pass besitzen und von Digitaliseringsstyrelsen aufgefordert werden, die NemID-ID-Informationen zu aktualisieren, können dies nur persönlich bei einem Borgerservice einer Kommune in Dänemark vornehmen lassen. Hierfür muss in der Regel ein Termin beim Borgerservice der Kommune vereinbart werden. Informationen hierzu findet man auf der Homepage der entsprechenden Kommune.
Mitzubringen ist eine gültige Legitimation (z.B. Pass, Personalausweis usw.) samt Dokumentation für die CPR-Nummer (z.B. særligt sundhedskort). Personen ohne dänischen Pass müssen zusätzlich einen Zeugen mitbringen, der die Identität bestätigt. Der Zeuge muss 18 Jahre alt sein und seine eigene MitID sowie eine gültige Legitimation (z.B. Pass o.ä.) mitbringen. Die MitID muss der Zeuge schon seit mindestens 10 Tagen haben. Eine Person kann nur maximal drei Mal innerhalb von 120 Tagen als Zeuge fungieren.
Nach der Aktualisierung der NemID-ID-Informationen kann dann der Wechsel zu MitID vorgenommen werden. 
Personen die nicht von der Aktualisierung der NemID-ID-Informationen betroffen sind, können direkt bei Erhalt der Aufforderung über das Onlinebanking der dänischen Bank oder per Schreiben, den Wechsel zu MitID vornehmen. Dies ist entweder direkt im Onlinebanking der Bank möglich oder auf der Homepage von MItID. Die Nutzung der digitalen Lösung für den Übergang zu MitID, die an das Onlinebanking gekoppelt ist, ist jedoch nicht bei allen dänischen Banken für Personen mit ausländischem Wohnsitz möglich, da teilweise keine ausländischen Daten wie Telefonnummern o.ä. angegeben werden können. In diesem Fall kann man den Übergang zu MitID direkt über die Homepage von MitID vornehmen. Hier ist es auch möglich ausländische Daten anzugeben.Beim Anklicken des Links unter diesem Text gelangen Sie auf die Homepage von MitID. Hier können Sie den Wechsel zu MitID digital vornehmen.

Link zu MitID 

In der Übergangsphase wird NemID weiterhin nutzbar sein, bis alle Nutzer*innen, öffentlichen Behörden, Organisationen, Banken u.ä. zu MitID übergegangen sind.Leider haben auch Betrüger*innen hier Ihre Chance entdeckt und versenden SMS und E-Mails mit Links um die Zugangsdaten von Bürger*innen abzufangen. Diese Nachrichten sehen teils sehr echt aus. Digitaliseringsstyrelsen warnt davor, die Zugangsdaten über solche Links anzugeben und verweist darauf, dass der offizielle Übergang von NemID zu MitID und die hiermit verbundene Kommunikation nur über Digital Post und das Onlinebanking vonstattengeht.Beim Anklicken des Links unter diesem Text gelangen Sie direkt auf die Internetseite von Digitaliseringsstyrelsen mit Informationen zu MitID.

Link zur Digitaliseringsstyrelsen

Beim Anklicken des Links unter diesem Text gelangen Sie direkt auf die Internetseite von MitID mit weiteren Informationen.

Link zu MitID


TV ’Grænzenlos’
De to public service-medier TV SYD og NDR går sammen om at lave programmet 'Grænzenlos', der på forskellige måder skildrer livet nord og syd for grænsen. Det nye tv-samarbejde mellem TV SYD og NDR vil tage fat i emner, der på den ene eller anden måde har betydning for mennesker på begge sider af den dansk-tyske grænse. Programmet hedder 'Grænzenlos' og er et magasin, som veksler mellem indslag og interview. Værterne på 'Grænzenlos' er Anders Køpke Christensen fra TV SYD og Simone Mischke fra NDR.  'Grænzenlos' vil blive sendt i løbet af 2022 i seks afsnit, som vil blive tilgængelige på TV SYD PLAY og NDR`s hjemmesider.Flere informationer finder du ved at klikke på følgende links:

Link til TVSYD

Link til NDR

„Grænzenlos“ – das deutsch-dänische TV-Programm
Die beiden öffentlich-rechtlichen Medien TV SYD und NDR gestalten gemeinsam die Sendung „Grænzenlos“, die auf verschiedene Arten das Leben nördlich und südlich der Grenze darstellt.Die neue TV-Kooperation zwischen TV SYD und NDR wird sich mit Themen befassen, die auf die eine oder andere Weise für Menschen auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze von Bedeutung sind.Das Programm heißt „Grænzenlos" und ist ein Magazin, das zwischen Berichten und Interviews wechselt. Die Moderatoren von „Grænzenlos" sind Anders Køpke Christensen von TV SYD und Simone Mischke vom NDR.„Grænzenlos“ wird im Laufe des Jahres 2022 in sechs Folgen ausgestrahlt, die auf TV SYD PLAY und den Websites des NDR zu sehen sein werden.Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Link zur Sendung beim NDR

Link zur Sendung bei TVSYD


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden