Header Region

Regionsinfo 6.4.2022

Region Sønderjylland-Schleswigs årsberetning 2021

Ny del af Covid-19 publikation offentliggjort

Antallet af grænsependlere er faldet lidt

Projektstøtte gennem Interregprojektet KursKultur 2.0

Kalender
Jahresbericht 2021 Region Sønderjylland-Schleswig

Fortschreibung der Dokumentation veröffentlicht

Grenzpendlerzahlen wiederum leicht gefallen

Projektförderung durch das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 

Kalender


Region Sønderjylland-Schleswigs årsberetning 2021
Region Sønderjylland-Schleswigs årsberetning er offentliggjort. Du kan læse denne på Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside.Du kommer direkte til årsberetningen, hvis du klikker på linket under denne tekst. Linket fører direkte på Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside.

Årsberetning 2021
Jahresbericht 2021 Region Sønderjylland-Schleswig
Der Jahresbericht der Region Sønderjylland-Schleswig ist jetzt erschienen. Dieser kann auf der Internetseite der Region Sønderjylland-Schleswig abgerufen werden. Sie finden den Jahresbericht, wenn Sie auf den Link unter diesem Text klicken. Dieser führt Sie direkt auf die Internetseite der Region Sønderjylland-Schleswig.

Jahresbericht 2021

Ny del af Covid-19 publikation offentliggjort
Med titlen ”Indrejserestriktioner under covid-19” har vi allerede offentliggjort tre beretninger. Den 4. del – fortsættelsen fra september 2021-februar 2022 er nu færdig og ligger under publikationer samarbejde. Du kan finde alle dele ved at klikke på den følgende link:

”Indrejserestriktioner under covid-19”
Fortschreibung der Dokumentation veröffentlicht
Unter dem Titel ”Einreisebeschränkungen unter Covid-19” wurden in der Vergangenheit bereits drei Berichte erstellt. Der 4. Teil – die Fortschreibung von September 2021 bis Februar 2022 liegt nun vor und ist unter Publikationen Zusammenarbeit abrufbar. Sie finden alle Teile, wenn Sie auf den nachfolgenden Link klicken:

”Einreisebeschränkungen unter Covid-19” 

Antallet af grænsependlere er faldet lidt
Regionskontor & Infocenter har siden 2007 indsamlet grænsependlertal. Grundet skift i dataindsamlingsmetoden anvendes der siden 2016 et andet kildegrundlag.I Danmark er der gjort brug af databasen jobindsats.dk og på tysk side er der brugt data fra Bundesagentur für Arbeit. På grund af den fra 2016 anvendte opgørelses- og analysemetode er det ikke muligt at foretage direkte sammenligning med de foregående år. Bortset fra tyske statsborgere er der i den foreliggende analyse ikke medtaget danske eller øvrige statsborgere, der bor i Tyskland.  Pendlere fra Danmark til TysklandI Tyskland var der pr. 30.6.2021 registreret 573 ansatte omfattet af en social sikringsordning med dansk bopæl. Heraf arbejder alene 408 i Schleswig-Holstein. I Stadt Flensburg udgjorde tallet 136, i Kreis Schleswig-Flensburg 161 og i Kreis Nordfriesland 76. Tjenestemandsansatte eller personer i et tjenestemandslignende ansættelsesforhold samt selvstændige/freelancere er ikke indeholdt i disse tal. Pendlere fra Tyskland til DanmarkI Danmark blev der i perioden 01.01.2021-31.12.2021 registreret 12.209 arbejdstagere, som er tyske statsborgere og samtidig ikke bor i Danmark. Heraf tegner Region Syddanmark sig for 7.325 arbejdstagere, hvor 2.726 var registreret i Aabenraa Kommune, 1.501 i Sønderborg Kommune, 700 i Tønder Kommune og 446 i Haderslev Kommune.Derudover blev der i 2021 registreret 1.234 tyske virksomheder i Danmark, som udførte tjenesteydelser og involverede 4.472 arbejdstagere. Det er desværre ikke muligt at sætte tal på den gruppe af danske statsborgere, der bor syd for grænsen og som i et ikke uvæsentligt omfang arbejder i Danmark, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen. Man kan gå ud fra et væsentligt højere grænsependlertal.
Grenzpendlerzahlen wiederum leicht gefallen
Seit 2007 erhebt das Regionskontor & Infocenter Grenzpendlerzahlen. Durch Wechsel der Datenerhebungsmethode wird seit 2016 eine andere Quellengrundlage verwendet.In Dänemark konnte die Datenbank jobindsats.dk genutzt werden, auf deutscher Seite wurde auf die Daten der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen. Aufgrund der seit 2016 verwendeten  Erhebungs- und Auswertungsmethodik ist eine direkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nicht gegeben. In der vorliegenden Auswertung sind in Deutschland lebende dänische, aber auch andere Staatsangehörige außer deutschen Staatsbürgern nicht aufgeführt.  Pendler von Dänemark nach DeutschlandIn Deutschland wurden am 30.6.2021 573 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit dänischem Wohnsitz registriert. In Schleswig-Holstein allein arbeiten hiervon 408. In der Stadt Flensburg betrug die Zahl 136, im Kreis Schleswig-Flensburg 161 und im Kreis Nordfriesland 76. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die in einem Beamtenverhältnis oder beamtenähnlichen Arbeitsverhältnis beschäftigten Arbeitnehmer sowie Selbstständige bzw. Freiberufler. Pendler von Deutschland nach DänemarkIn Dänemark wurden im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 12.209 Arbeitnehmer registriert, die deutsche Staatsbürger sind und gleichzeitig nicht in Dänemark wohnen. Hiervon entfallen 7.325 Arbeitnehmer auf das Gebiet der Region Syddanmark, wovon wiederum 2.726 in der Kommune Aabenraa, 1.501 in der Kommune Sønderborg, 700 in der Kommune Tønder sowie 446 in der Kommune Haderslev gemeldet waren.Daneben wurden im Jahr 2021 1.234 deutsche Unternehmen in Dänemark registriert, die Dienstleistungen ausgeführt haben. Hieran waren 4.472 Arbeitnehmer beteiligt.Die Gruppe gerade dänischer Staatsbürger, die südlich der Grenze wohnen und in nicht geringem Umfang in Dänemark arbeitet, kann leider nicht erfasst werden und ist in diesen Zahlen nicht enthalten. Es ist von einer deutlich höheren Pendlerzahl auszugehen.

Projektstøtte gennem Interregprojektet KursKultur 2.0

Transportpulje: Støtte med og uden partnerinstitution
Transportpuljeansøgninger med projektpartner
Børn og unge oplever noget nyt, lærer mere om nabolandets sprog og kultur og møder jævnaldrende som de kan være aktive og opleve noget sammen med. Gennem transportpuljen refunderes udgifter til transport og fx. honorarer til eksterne aktører som musik og sprogpædagoger.
Støtte: maks. 14.900 DKK
Ansøgningsfrist: Løbende til den 30. september 2022.
Eksempler: Elevmøder til bestemte emner som traditioner, naturvidenskab, spisekultur, historie, spil og sport.
Fælles deltagelse i workshops som dans, film, kunst eller teater.  

Transportpuljeansøgning uden projektpartner
Nabolandet kan også opleves på en endagstur uden partnerinstitution. Målet er, at børn og unge får indblik i nabolandets kultur og sprog. Det er et krav, at der gøres brug af et eksternt formidlingstilbud, der understøtter det dansk-tyske kulturmøde.
Støtte: maks. 11.175 DKK
Ansøgningsfrist: Løbende den 30. september 2022
Eksempler: Besøg på et tysk museum inkl. museumspædagogisk forløb.
Book en guidet tur, der fører jer på opdagelse i kulturinstitutioner, bymiljøer eller ude i naturen.

Yderligere informationer finder man ved at klikke på nedenstående link. Denne fører direkte på Kulturfokus hjemmeside:

Kulturfokus Transportpool
Projektförderung durch das Interreg-Projekt KursKultur 2.0 

Transportpool: Förderung mit und ohne Partnerinstitution
Transportpoolanträge mit Projektpartner
Kinder und Jugendliche erleben Neues, lernen mehr über die Kultur und Sprache des Nachbarlandes, treffen Gleichaltrige, sind gemeinsam aktiv und teilen gemeinsame Erlebnisse. Es können Zuschüsse für Transport und Honorare für z.B. externe Musik- und Sprachexperten erstattet werden.
Förderung: max. 2.000 EUR
Antragsfrist: laufend bis zum 30. September 2022.
Beispiele: Schulbegegnungen zu bestimmten Themen wie Traditionen, Naturwissenschaft, Esskultur, Geschichte, Spiel und Sport. Gemeinsame Teilnahme an Workshops zu Themen wie Tanz, Film, Kunst oder Theater.

Transportpoolanträge ohne Projektpartner
Das Nachbarland kann auch ohne Partnereinrichtung erlebt werden. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen Kultur und Sprache des Nachbarlandes bei einem Tagesausflug näher zu bringen. Bedingung ist die Nutzung eines externen Vermittlungsangebots, das die deutsch-dänische Kulturbegegnung unterstützt. Es können Zuschüsse für Transport, Eintrittsgelder und Honorare beantragt werden.
Förderung: max. 1.500 EUR
Antragsfrist: laufend bis zum 30. September 2022.
Beispiele: Besuch eines dänischen Museums mit einem museumspädagogischen Verlauf.
Eine Führung durch eine Kulturinstitution, durch eine Stadt oder durch die Natur im Nachbarland.

Weitere Informationen finden Sie, wenn Sie auf den untenstehenden Link klicken. Dieser führt Sie direkt zur Kulturfokus Internetseite:

Kulturfokus Transportpool


Strakspulje: støtte til mindre projekter
Strakspuljen fremmer netværksdannelse, mindre dansk-tyske projekter, udviklingen af nye projektideer og fremadrettede partnerskaber. KursKulturs sekretariat tager løbende imod ansøgninger.
Der kan ydes støtte til maks. 29.800 DKK. Alle projekter skal gennemføres inden den 31. oktober 2022.

Eksempler: netværksmøder, projektudviklings-workshops, mindre projekter på områderne kultur, sport og fritid og netværksdannelse.

Yderligere informationer finder man ved at klikke på nedenstående link. Denne fører direkte på Kulturfokus hjemmeside:

Kulturfokus Sofortpool

Der Sofortpool: kleine Projekte gesucht!
Der Sofortpool fördert den Netzwerkaufbau, kleine deutsch-dänische Projekte, die Entwicklung neuer Projektideen und zukunftsorientierte Partnerschaften.
Anträge an den Sofortpool können laufend an das KursKultur-Sekretariat gestellt werden. Die max. Förderung liegt bei 4.000 EUR.
Alle Projekte müssen bis zum 31. Oktober 2022 durchgeführt werden.

Beispiele: Netzwerkkonferenzen, Projektworkshops, kleine Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Netzwerkbildung.

Weitere Informationen finden Sie, wenn Sie auf den untenstehenden Link klicken. Dieser führt Sie direkt zur Kulturfokus Internetseite:

Kulturfokus Sofortpool

Kalender:
Skoleferie Land Schleswig-Holstein:4.4.22-18.4.22
Skoleferie Aabenraa Kommune:11.4.22-18.4.22
Torsdag 14.4.22 er skærtorsdag, det er en helligdag i Danmark
Kalender:
Schulferien Aabenraa Kommune:11.4.22-18.4.22
Schulferien Land Schleswig-Holstein:4.4.22-
18.4.22
Donnerstag 14.4.22 ist Gründonnerstag. Dies ist ein Feiertag in Dänemark.


Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden