Header Region

Regionsinfo 29.6.2022

Udvikling i grænseregionen

Kulturtips

Kalender
Entwicklung in der Grenzregion

Kulturtipps

Kalender

Udvikling i grænseregionen
På sidste bestyrelsesmøde i Region Sønderjylland-Schleswig blev emnet udvikling behandlet og drøftet i forskellige sammenhænge. Formanden Walter Behrens, Kreis Schleswig-Flensburg, og hans stedfortræder Jens Wistoft, Region Syddanmark, bød deltagerne velkommen og fik i første omgang et overblik over de aktuelle aktiviteter på kulturområdet.
Udviklingsalliancen, som er et initiativ fra Region Syddanmark, der skal sætte accenter i den regionale udvikling sammen med delstaten Schleswig-Holstein, blev præsenteret af koordinator Simon Faber, Region Syddanmark. 
Ud over beretningerne fra udvalgsarbejdet blev samarbejdsaftalen, der er blevet udarbejdet i mellemtiden, og det fremtidige strategiske fokus for arbejdet drøftet. I denne forbindelse blev partnerne anbefalet at gennemføre den politiske behandling indtil december, så en ny aftale kan træde i kraft i januar 2023. 
Walter Behrens, formand for regionen, var meget tilfreds med resultaterne: ”I dag blev kursen sat og berettet om nye aktiviteter, der vil styrke og videreudvikle vores samarbejde.”
Entwicklung in der Grenzregion
Bei der letzten Vorstandssitzung der Region Sønderjylland-Schleswig wurde das Thema Entwicklung in verschiedenen Zusammenhängen behandelt und diskutiert.
Der Vorsitzende Walter Behrens, Kreis Schleswig-Flensburg, sowie dessen Stellvertreter Jens Wistoft, Region Syddanmark, begrüßten die Teilnehmer und verschafften sich zuerst einen Überblick über die aktuell laufenden Aktivitäten im Kulturbereich.
Die als Entwicklungsallianz bezeichnete Initiative der Region Syddanmark, die gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein Akzente in der regionalen Entwicklung setzen soll, wurde von Koordinator Simon Faber, Region Syddanmark, vorgestellt. 
Neben Berichten aus der Ausschussarbeit stand die mittlerweile erarbeitete Kooperationsvereinbarung sowie die zukünftige strategische Schwerpunktsetzung der Arbeit zur Diskussion. Hier empfahl man den Partnern, die politische Behandlung bis zum Dezember durchzuführen, damit eine neue Vereinbarung zum Januar 2023 in Kraft treten kann.  
Walter Behrens, Vorsitzender der Region, zeigte sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden: “Heute wurden Weichen gestellt und von neuen Aktivitäten berichtet, die unsere Kooperation festigen und weiterentwickeln.“

Kulturtips:

Sommerbarok 2022
Tysk-dansk-tjekkisk barokorkester-projekt præsenterer foredrag og koncerter den 26.6. til 2.7. 2022 på Schloss Gottorf, i Christiansfeld og København i forbindelse med Interreg-projektet KursKultur 2.0.
Yderligere informationer og program finder du ved at klikke på linket under denne tekst. Linket fører direkte til hjemmesiden Kulturfokus.dk.

Sommerbarock

Friedrichstadtmusical
I anledning af Friedrichstadts 400 års jubilæum er der sammen med danske, tyske, hollandske og israelske deltagere udviklet en musical, som formidler byen Friedrichstadts særlige historie og giver mulighed for at beskæftige sig med temaer som flugt, frihed, tolerance og hjemstavn.
Forestillinger: 7.-9.7.2022
Yderligere informationer, program og billetter finder du ved at klikke på linket under denne tekst. Linket fører direkte til hjemmesiden Kulturfokus.dk.

Friedrichstadtmusical

Kulturtræf 2022
Den nye dansk-tyske kulturkonference ”kulturtræf 2022” finder sted den 22.9.2022 på Engelsholm Højskole fra kl. 9.30-18 og har fokus på netværk og samarbejde. Kulturtræf 2022 skal samle aktører i Syddanmark og Nordtyskland og udvikle nye ambitiøse kultur- og natursamarbejder.
Yderligere informationer, program og tilmelding finder du ved at klikke på linket under denne tekst. Linket fører direkte til hjemmesiden Kulturfokus.dk.

Kulturtræf
Kulturtipps:

Sommerbarock 2022
Deutsch-dänisch-tschechisches Barockorchester-Projekt präsentiert Vorträge und Konzerte vom 26. 06.-02.07.2022 auf Schloss Gottorf, in Christiansfeld und Kopenhagen im Rahmen des Interreg-Projektes KursKultur 2.0.
Weitere Infos und das Programm finden Sie auf Kulturfokus.de oder beim Anklicken des Linkes unter diesem Text. Der Link führt direkt auf die Internetseite Kulturfokus.de

Sommerbarock

 
Das Friedrichstadtmusical
Anlässlich der 400-Jahr-Feier der Stadt Friedrichstadt ist gemeinsam mit deutschen, dänischen, holländischen und israelischen Teilnehmern ein Musical entstanden, das die besondere Stadtgeschichte Friedrichstadts vermittelt und eine Auseinandersetzung mit Themen wie Flucht, Freiheit, Toleranz und Heimat ermöglicht.
Aufführungen: 07.-09.07.2022

Weitere Infos, Programm und Tickets finden Sie auf Kulturfokus.de oder beim Anklicken des Linkes unter diesem Text. Der Link führt direkt auf die Internetseite Kulturfokus.de

Friedrichstadtmusical

Kulturtræf 2022
Die neu ins Leben gerufene deutsch-dänische Kulturkonferenz „Kulturtræf 2022“ findet am 22.09.2022 von 9.30-18 Uhr an der Engelsholm Højskole statt und hat den Fokus auf Netzwerk und Zusammenarbeit. Kulturtræf 2022 soll Akteure aus Syddänemark und Norddeutschland versammeln und neue, ambitionierte Kooperationen zum Thema Kultur und Natur schaffen.
Weitere Infos, Programm und Anmeldung finden Sie auf Kulturfokus.de oder beim Anklicken des Linkes unter diesem Text. Der Link führt direkt auf die Internetseite Kulturfokus.de

Kulturtræf

Kalender

Skoleferier:
Schleswig-Holstein: 04.07.2022 – 12.08.2022
Aabenraa Kommune: 27.06.2022 – 05.08.2022
Kalender

Schulferien:
Schleswig-Holstein: 04.07.2022 – 12.08.2022
Aabenraa Kommune: 27.06.2022 – 05.08.2022
Vi ønsker en god sommer

Wir wünschen einen schönen SommerMed venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden