Header Region

Regionsinfo 22.6.2023

Bestyrelsens anden møde i år

Ansøgningsfrist Borgerpulje

Fotokonkurrence

Kalender


Vorstand tagte zum 2. Mal diesem Jahr

Antragsfrist Bürgerpool

Fotowettbewerb

KalenderBestyrelsens anden møde i år

Region Sønderjylland-Schleswigs anden bestyrelsesmøde i år fandt sted den 3.6.2023 i Padborg, hvor formanden, Walter Behrens, bød velkommen til omkring 30 deltagere. 

Udover den gensidige information og drøftelse af udviklinger i partnerkommunerne var der forskellige emner på dagsordenen.   

Arbejdet med mobilitetsbarrierer blev præsenteret af Peter Hansen, Regionskontorets leder. Den aktuelle udvikling giver håb om, at nogle problemer snart vil løses. 

Johannes Callsen, Bevollmächtigter der Landesregierung für die Kooperation mit Dänemark, præsenterede den lige underskrevne handlingsplan for Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. 

De mangfoldige initiativer af den tyske forbundsregering i forbindelse med grænseregioner blev præsenteret af Peter Hansen. Derudover diskuterede bestyrelsen udviklingen vedr. de grænseoverskridende studier, som er akut truet pga. beslutninger, som Syddansk Universitet har truffet. 

Peter Hansen er meget tilfreds med de mangfoldige aktiviteter på mange områder: ” København og Berlin er opmærksom på grænseregionernes problemer – det har ikke altid været tilfælde…”


Vorstand tagte zum 2. Mal diesem Jahr

Die zweite Vorstandssitzung der Region Sønderjylland-Schleswig in diesem Jahr fand am 3.6.2023 in Padborg statt, zu der der Vorsitzende, Walter Behrens, die rund 30 Teilnehmenden begrüßen konnte. 

Neben dem gegenseitigen Informieren und der Diskussion zu den Entwicklungen in den Partnerkommunen standen heute verschiedene Themen im Fokus des Treffens. 

Die Arbeit zum Abbau von Mobilitätsbarrieren wurde von Peter Hansen, Leiter des Regionskontors, vorgestellt. Gerade hier zeichnen sich aktuelle Entwicklungen ab, die Hoffnung zur Lösung einiger Probleme geben.

Johannes Callsen, Bevollmächtigter der Landesregierung für die Kooperation mit Dänemark, stellte den kürzlich unterzeichneten Handlungsplan des Landes Schleswig-Holsteins mit der Region Syddanmark vor.

Die vielfältigen Aktivitäten der Bundesregierung im Zusammenhang mit Grenzregionen wurden von Peter Hansen vorgestellt. Abschließend diskutierten die Teilnehmer die Zukunft der grenzüberschreitenden Studiengänge, die aufgrund einer aktuellen Entscheidung der Syddansk Universitet in ihrer Existenz bedroht sind. 

Peter Hansen zeigte sich mit den vielfältigen Aktivitäten auf vielen Ebenen erfreut: “Die Probleme von Grenzregionen werden in Berlin und København wahrgenommen – das war nicht immer der Fall…“


Ansøgningsfrist Borgerpulje

Den næste ansøgningsfrist til projekter med et projektvolumen mellem 186.250 og 745.000 DKK. er den 8. september 2023.

Frist for indsendelse af ansøgninger under 186.250 DKK er igen muligt fra den 17.8.2023.

Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle områder og temaer af relevans for borgerne.

Yderligere informationer, ansøgningsskema og budgetskema finder du her:

Borgepulje

Antragsfrist Bürgerpool

Die nächste Antragsfrist für Projekte mit einem Projektvolumen von 25.000 EUR bis 100.000 EUR ist am 8. September 2023.

Die Frist für die Einreichung von Anträgen unter 25.000 EUR ist ab dem 17. August 2023 wieder möglich.

Der Bürgerpool unterstützt innovative bürgernahe deutsch-dänische Projekte in allen für die Bürger relevanten Themenbereichen.

Weitere Informationen, Leitfaden, Antragsformular und Budgetformular zum Bürgerpool findest du hier:

Bürgerpool


Fotokonkurrence
EUROPE DIRECT Südschleswig, Akademiezentrum Sankelmark, inviterer til en fotokonkurrence. 

Yderligere information under efterfølgende link:

Fotokonkurrence

Fotowettbewerb

Das EUROPE DIRECT Südschleswig im Akademiezentrum Sankelmark lädt Sie ein zu einem Fotowettbewerb. 

Weiter Infos finden Sie unter dem nachfolgenden Link:

Fotowettbewerb


Kalender

15.07.2023 4. Beredskabsdag i Flensborg

 

26.06.2023 – 11.08.2023 Sommerferie Aabenraa Kommune

17.07.2023 – 27.08.2023 Sommerferie Schleswig-Holstein

Kalender

15.07.2023 4. Flensburger Blaulichttag


 

26.06.2023 – 11.08.2023 Sommerferien Aabenraa Kommune

17.07.2023 – 27.08.2023 Sommerferien Schleswig-HolsteinMed venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden