Header Region

Regionsinfo 28.6.2024

Forrygende forår med bevillinger til mange projekter og møder

Dansk-tysk kulturuge 16.-22.september

Ny udgave af TV-magasinet Grænzenlos

Kalender
Großartiger Frühling mit Zuschüssen für viele Projekte und Begegnungen 

Deutsch-dänische Kulturwoche 16.-22.September

Neue Ausgabe des TV-Magazins Grænzenlos

Kalender

Forrygende forår med bevillinger til mange projekter og møder
Sekretariatet kan se tilbage på et travlt halvår med mange projektrådgivninger, store og små projekter der blev ansøgt om og godkendt. Borgerprojektfondens forskellige puljer blev flittigt udnyttet, og den nye netværkspulje tiltrak sig også opmærksomhed. Alt i alt har det været et meget vellykket forår.Efter en kort sommerpause i ugerne 29-32 er vi i sekretariatet tilbage i august. De næste bevillingsmøder for projektansøgninger under 186.250 DKK til borgerpuljen, transportpuljen og netværkspuljen finder sted den 6.9. og den 27.9.2024. Ansøgningsfristen for større borgerpuljeprojekter er den 18.9.2024. OBS: Udfyld ansøgnings- og budgetskemaet og send det til sekretariatet tre uger før deadline, så forslag til forbedringer af indhold og budget kan indarbejdes inden den endelige indsendelse. Vi ønsker alle aktører og partnere en god sommer.Yderligere oplysninger, støttekriterier og ansøgningsskemaer:
Interreg Borgerprojektfond


Großartiger Frühling mit Zuschüssen für viele Projekte und Begegnungen 
Das Sekretariat blickt auf ein arbeitsreiches Halbjahr zurück mit vielen Projektberatungen, beantragten und bewilligten großen und kleinen Projekte. Die verschiedenen Förderpools des Bürgerprojektefonds wurden fleißig genutzt und auch der neue Netzwerkpool fand Beachtung. Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Frühjahr.
Nach einer kurzen Sommerpause in den Kalenderwochen 29-32 ist das Sekretariat im August wieder für Sie da.
Die nächsten Bewilligungssitzungen für Projektanträge unter 25.000 EUR des Bürgerpools, sowie des Transport- und Netzwerkpools finden am 06.09. und 27.09.2024 statt. Antragsfrist für größere Bürgerpool-Projekte ist der 18.09.2024. Kleiner Tipp: Das Antrags- und Budgetformular gerne mindestens drei Wochen vor der Frist an das Sekretariat übersenden, dann können noch Verbesserungsvorschläge zu Inhalt und Budget vor der endgültigen Abgabe eingearbeitet werden. Weitere Informationen, Förderkriterien und Antragsformulare:
Interreg BürgerprojektefondsDansk-tysk kulturuge 16.-22.september
7 dage, mere end 50 spændende aktiviteter, fra Haderslev til Schleswig fra Nordfriesland til Sønderborg og Flensburg. I løbet af dette højdepunktfejrer vi den dansk-tyske kultur og bringer den tæt på dig – kom og vær med! Den dansk-tyske Kulturuge vil være kulminationen på Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024. I løbet af kulturugen vil de forskellige aktiviteter i kulturaftalen blivepræsenteret for borgerne. Derudover involverer kulturugen en masse andre kulturaktører, som bidrager med en bredvifte af arrangementer. Kulturugens arrangementer vil finde sted i hele Region Sønderjylland-Schleswig og på alle ugens dage - både om morgenen, eftermiddagen og aftenen. Programmet udvides og opdateres løbende med nye arrangementer, men du kan allerede nu tage et smugkig lige her:
Kulturuge
Deutsch-dänische Kulturwoche 16.-22.September
7 Tage, über 50 spannende Aktionen, vonHaderslev bis Schleswig, von Nordfriesland bisSønderborg. Bei diesem Highlight feiern wir das deutsch-dänische Kulturleben direkt vor deiner Haustür – sei dabei! Die deutsch-dänische Kulturwoche wird ein Höhepunkt der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 sein. Im Laufe der Kulturwoche werden die verschiedenen Aktivitäten der Kulturvereinbarung gegenüber den Bürger*innen präsentiert. Darüber hinaus involviert die Kulturwoche eine Menge anderer Kulturakteure, die mit vielen verschiedenen Veranstaltungen beitragen. Die Veranstaltungen der Kulturwoche finden in der gesamten Region Sønderjylland-Schleswig und an allen Tagen sowohl vormittags, nachmittags als auch abends statt. Das Programm wird ständig erweitert und um neue Veranstaltungen ergänzt, aber du kannst hier schon einmal einen Blick darauf werfen:
Kulturwoche

Ny udgave af TV-magasinet Grænzenlos
I samarbejde mellem NDR og TVSyd er den 14. udgave af magasinet Grænzenlos kommet ud og kan ses på følgende link:
Magasin Grænzenlos
Neue Ausgabe des TV-Magazins Grænzenlos
In Kooperation zwischen NDR und TVSyd ist die 14. Ausgabe des Magazins Grænzenlos erschienen und unter dem folgenden Link abrufbar:
Magazin Grænzenlos

Kalender
01.07.- 11.08.2024 Sommerferie Aabenraa Kommune
22.07.- 01.09.2024 Sommerferie Land Schleswig-Holstein

Vi ønsker en god sommer


Kalender
01.07.- 11.08.2024 Sommerferien Aabenraa Kommune
22.07.- 01.09.2024 Sommerferien Land Schleswig-Holstein

Wir wünschen einen schönen SommerMed venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Regionskontor & Infocenter

Region Sønderjylland - Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.:  +45 74 67 05 01
Fax:  +45 74 67 05 21
E-mail: region@region.dk
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de
www.pendlerinfo.org

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev mere?
Så kan du afmelde dig her

Sie wollen den Newsletter nicht mehr erhalten?
Dann können Sie sich hier abmelden